Pomagamy firmom i jednostkom publicznym działać zgodnie z RODO. Mamy praktyczne rozwiązania dla dużych i mikrofirm.

Sprawdzamy dokumentację ochrony danych osobowych i aktualizujemy ją na bieżąco. Prowadzimy dyżury w firmach i wsparcie online.

Używamy zrozumiałego języka.

 

We help companies and public entities to act in accordance with GDPR . We have practical solutions for large and micro businesses.

We check the data protection documentation and update it on an ongoing basis. We provide on-call time in companies and online support.

We use understandable language

.

 

Ми допомагаємо компаніям та державним структурам діяти відповідно до RODO (GDPR). У нас є практичні рішення для великих та мікро компаній. Ми перевіряємо документацію щодо захисту персональних даних та регулярно її оновлюємо. Ми чергуємо в компаніях та в Інтернеті. Ми використовуємо зрозумілу мову.

 

 

 

Czym jest RODO? To unijna regulacja, która jest stosowana na obszarze krajów członkowskich od 25 maja 2018 r. Dowiedz się jakie działania należy podjąć, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.