Oferta

Oferta

Szkolenie zasadnicze – wprowadzenie do RODO oraz krajowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych

Opracowanie audytu zgodności

Wdrożenie RODO w organizacji

Weryfikacja miejsc przetwarzania danych osobowych (adres/siedziba/oddział)

Weryfikacja w firmie systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Weryfikacja stron internetowych pod względem klauzul

Weryfikacja poprawności umów z wykonawcami pod względem RODO

Audyt bezpieczeństwa przetwarzania danych w firmie (zabezpieczenia fizyczne i informatyczne)

Audyt umów z podwykonawcami

Ustalenie zakresu obowiązków Inspektora oraz Administratora Danych

Dyżury Inspektora Ochrony Danych pełnione w Waszej firmie

Konsultacje telefoniczne

Wsparcia dla Inspektora oraz dla Administratora Danych

Przygotowanie polityki bezpieczeństwa

Opracowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych

Opracowanie oceny ryzyka

Przygotowanie klauzul, regulaminów oraz innych dokumentów ochrony danych osobowych

Audytowanie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych przez podmioty, którym powierzono przetwarzanie Waszych danych osobowych

Cykliczny biuletyn informacyjny