Tag: indpektor ochrony danych

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych w Sejmie

by root

Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych wpłynął do Sejmu 5 kwietnia br. i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu (druk nr 2410). Projekt ustawy przewiduje m. in. obowiązek zawiadamia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu inspektora ochrony danych. Zawiadomienia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia inspektora, wskazując jego […]