Projekt ustawy o ochronie danych osobowych w Sejmie

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych w Sejmie

by root

Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych wpłynął do Sejmu 5 kwietnia br. i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu (druk nr 2410).

Projekt ustawy przewiduje m. in. obowiązek zawiadamia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu inspektora ochrony danych. Zawiadomienia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia inspektora, wskazując jego imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (art. 10 ust. 1).

Ważne jest również, że w przypadku wyznaczenia jednego inspektora przez organy lub podmioty publiczne albo przez grupę przedsiębiorstw, każdy z tych podmiotów dokonuje stosownego zawiadomienia (art. 10 ust. 5 projektu).

Wg informacji zamieszczonych na stronie sejmowej (4 maja), projekt nie znajduje się w porządku dziennym 62. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8-11 maja 2018 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PorzadekObrad.xsp?documentId=CBA7EA20A7CB4E38C125819C002BF171

Next Article