Ustawa o ochronie danych osobowych uchwalona

Ustawa o ochronie danych osobowych uchwalona

by root

Ustawa o ochronie danych osobowych została uchwalona przez Sejm 10 maja br.

Tekst ustawy przekazany został do Senatu, gdzie z kolei zajmie się nim
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Ustawa przewiduje (art. 54), że:

Prezes Urzędu ogłosi w komunikacie wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Prezes  Urzędu będzie mógł również ogłosić w komunikacie wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych niewymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Komunikaty, będą ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Tagged